Wat is een Kelle?

"eu kelle" is eu guele of diepte tusschen twee zandploaten woa dat de geernaers gevan'g woard'n.
"Een kelle"  is een geul of diepte tussen twee zandplaten op het strand. 
In de laatste bedekte kelle worden garnalen gevangen door garnaalkruiers of door onze nationale trots "De garnaalvissers te paard” uit Oostduinkerke.
Bij eb spelen de allerkleinsten vaak in het lauwe water van "het kleine zeetje".